GENEL BİLGİLER


Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nün kurum içi ve kurum dışı olmak üzere iki ana hedef kitlesi vardır. Yapılan etkinlikler kurum içi ve kurum dışı hedef kitleye uygun olarak yapılmaktadır. Koordinatörlüğümüzün iç hedef kitlesi Uşak Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personelinden oluşmaktadır. Kurum içi çalışmalarda ön planda tutmakta olduğumuz hedef “üniversiteli olma” bilincinin ve "aidiyet" duygusunun yerleştirilmesidir.

Kurum dışı hedef kitle ise basın mensupları, üniversite adayı öğrenci ve aileleri, Uşak halkı ve ilgili kurum ve kuruluşlardır. 

Günümüz bilgi ve iletişim çağında Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü olarak üniversitemizi, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve Uşak halkı ile birlikte bilim merkezi yapmayı hedeflemekte ve bu yönde tanıtım etkinlikleri düzenlemekteyiz.


MİSYONUMUZ


Uşak Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü akademik değerleri ön planda tutarak, Uşak Üniversitesi’nin ilgili olduğu hedef kitle ile iletişim kurmayı, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki bilgi üretimini üniversite ve toplum yararına kullanmayı görev edinmiştir.VİZYONUMUZ


Ulusal ve uluslararası düzeyde üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla lider bir üniversite olma yolunda Uşak Üniversitesi’nin tanıtımını en iyi şekilde yapmaktır.

 

GÖREVLERİMİZ

- Uşak Üniversitesi’ni tanıtmak ve halkla bütünleştirmek
- Üniversitemizin kurum kimliğini geliştirici çalışmalar yapmak
- Basın mensuplarına üniversitemizle ilgili haberleri öğrenme ve habere ulaşma konularında yardımcı olmak.
- Üniversitemizdeki gelişmeler ile ilgili bilgilerin, bültenler halinde basın mensuplarına ulaştırılmasına çalışmak
- Halktan gelen istekleri cevaplandırılmak ve üniversitenin halkla bütünleştirilmesini sağlamak
- Rektörlükten yapılan açıklamaların görüntülü-görüntüsüz olarak, basın yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak
- Yazılı basında yer alan üniversitemizle ilgili yayınların takibi ve arşivlenmesini sağlamak.
- Üniversitemizin tanıtımı için fuarlara katılmak ve lise ve dershanelere üniversitenin gezdirilmesini sağlamak
- Üniversitemizi tanıtmak amacıyla gerekli yazılı ve görsel malzemeyi hazırlamak, tanıtıcı broşür ve CD’leri güncellemek, bastırmak, talep doğrultusunda göndermek
- Üniversitemizin öğrenci gazetesini ve bültenini yayına hazır hale getirmek
- Üniversitemizde gerçekleştirilen toplantı, panel, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerin duyurusunu yapmak, bu etkinliklerin yapılacağı mekanları hazır hale getirmek
- Akademik, idari ve öğrenci etkinliklerini organize etmek
- Etkinliklerde video-fotoğraf çekimleri yapmak
- Rektörlük etkinliklerini (resmi törenler, fahri doktora törenleri, akademik açılış, mezuniyet vb.) organize etmek
- Protokol listelerini oluşturmak
- Demokratik yönetimin gereği olan ‘Bilgi Edindirme Birimi’ görevini yerine getirmek